Белоруската компания RUE “Belmedpreparations” обявява международен търг

Белоруската компания RUE “Belmedpreparations” обявява международен търг за доставка на:

 

 

Описание

 

Търг № /дата

Краен срок за представяне на оферти
 

Автоклав с пара

 

 

55616-2010-E/19.11.2010

 

22.12.2010

Писмата за участие в търга следва да се адресират до:

RUE “Belmedpreparations”
Belarus
30, Fabritsiusa Str., Minsk
Тел: +375 17 2203852, 2203737
Факс: +375 17 2203852, 2203737
E-mail: ogm@belmedpreparaty.com
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube