2.11.2012 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират серия въвеждащи обучения

за повишаване на експортния потенциал на българските МСП


В периода 6 – 20 ноември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Те ще се проведат в градовете Варна, Бургас, Смолян, Кърджали, Хасково, Плевен и Видин.

Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

1.

Варна

6.11.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Бест Уестърн Парк Хотел

конферентна зала

2.

Бургас

 

7.11.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Бургас”

конферентна зала

3.

Смолян

 

8.11.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Смолян”

конферентна зала

„Бизнес клуб”

4.

Кърджали

 

13.11.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Арпезос”

конферентна зала

5.

Хасково

14.11.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Родопи”

конферентна зала

6.

Плевен

 

15.11.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Балкан”

конферентна зала

7.

Видин

 

20.11.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Нептун”

конферентна зала

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми са публикувани на интернет страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”) и ИАНМСП www.sme.government.bg (рубрики „Актуално” и „Обучения”).

 

Желаещите да участват в обученията следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочените интернет страници.

 

Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 02.11.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube