Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Враца и Ловеч


На 9 и 17 октомври в градовете Враца и Ловеч се проведоха въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, в които взеха участие 38 представители на 31 МСП. Обученията се организират от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”.  Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

  

Враца

  

Ловеч

            На обучението бяха подробно представени проверка на способността на фирмата за износ, анализ на външните пазари и придобиване на външнотърговски умения за представяне на продукта на външни пазари.

          Най-голям интерес в дискусиите предизвикаха следните теми: SWOT анализ, предимства и недостатъци на прекия и непрекия износ, специфични рискове на външните пазари, посредници в международния бизнес.

Фотогалерии – гр. Враца, Ловеч

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube