Информационни семинари през месец октомври – в гр. Варна, Бургас, Плевен и Русе


В периода 10-18 октомври 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” успешно проведоха 4 информационни семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” в градовете Варна, Бургас, Плевен и Русе.

Семинарите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален  бенефициент.

Участие в семинарите взеха представители на 97 МСП, които се запознаха с инструментите за насърчаване на износа, предлагани от държавни и частни институции, с предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП за насърчаване на експорта на българските МСП и с възможностите за финансиране на износа на МСП и за неговото застраховане.

  

Варна

  

Бургас

  

Плевен

  

Русе

Интерес по време на дискусиите предизвикаха следните теми: източници на финансиране, актуални процедури по оперативните програми, международни изложения и търговски мисии, предимства и недостатъци на факторинга, рискове на експортното застраховане, маркетингова информация.

Фотогалерии – гр. Варна, Бургас, Плевен и Русе

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube