Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Стара Загора, Силистра и Добрич


В периода 23-25 октомври в Стара Загора, Силистра и Добрич се проведоха въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. В тях бяха обучени 61 представители на 54 МСП. Обученията се организират от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, като се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

Основните модули на въвеждащите обучения бяха проверка на способността на фирмата за износ, анализ на външните пазари и придобиване на външнотърговски умения за представяне на продукта на външни пазари.

    

Най-голям интерес в дискусиите предизвикаха следните теми: начини за излизане на външни пазари, видове износ, посредници в международния бизнес, форми на плащане в международната търговия.

Фогогалерии – гр. Стара Загора, Силистра, Добрич

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube