Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Ямбол и Сливен


На 30 и 31 октомври в градовете Ямбол и Сливен се проведоха въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, в които взеха участие 35 представители на 39 МСП. Обученията се организират от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, като се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

На обучението бяха подробно представени проверка на способността на фирмата за износ, анализ на външните пазари и придобиване на външнотърговски умения за представяне на продукта на външни пазари.

    

Най-голям интерес в дискусиите предизвикаха следните теми: SWOT анализ, посредници в международния бизнес, форми на плащания в международната търговия, наничи на представяне на продуктите на външни пазари.

Фотогалерии – гр. Ямбол, Сливен

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube