ИАНМСП и БенчМарк организират 4 секторни специализирани семинара през декември


Специализираните семинари са за секторите производство на превозни средства, без автомобили; производство на напитки; производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника; производство на каучук и пластмаси. Темата на семинарите е  как малките и средните предприятия от съответния сектор да намерят външен пазар за своите продукти. На семинарите ще бъдат дискутирани нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Специализираните секторни семинара ще се проведат по следния график:

   Град  Дата и време на провеждане  Място на провеждане  Сектор  Документи
1. Варна 4.12.2012 г.(вторник)от 10.00 ч. Хотел “Аква”, конферентна зала “Перла” Производство на превозни средства, без автомобили Учебна програма

Регистрационна форма

2. Сливен 5.12.2012 г.(сряда)от 10.00 ч Хотел “Спорт Палас”, конферентна зала “Халката” Производство на напитки Учебна програма

Регистрационна форма

3. Стара Загора 11.12.2012 г.(вторник)от 10.00 ч. Хотел “Сити”, конферентна зала Производство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника Учебна програма

Регистрационна форма

4. София 12.12.2012 г.(сряда) Хотел  „Централ Форум”, конферентна  зала № 2 Производство на каучук и пластмаси Учебна програма

Регистрационна форма

Специализираните секторни семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 04.04.2013
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube