Белоруска компания обявява международен търг

Белоруската компания OJSC “Belarus Automobile factory” обявява международен търг за доставка на:

 

 

Описание

 

Търг № /дата

Краен срок за представяне на оферти

(по Е-mail, факс)

 

Special boring-facing machine NC

 

58020-2010/02.12.2010

 

 

05.01.2011

 

Gear milling machine NC

 

 

58130-2010-E/02.12.2010

 

05.01.2011

 

 

Писмата за участие в търга следва да се адресират до:

 

OJSC “Belarus Automobile factory”
Belarus
4, 40 years of October Str., Zhodino, Minsk region
Тел: +375 1775 3 47 04
Факс: +375 1775 7 93 83; 7 01 37
E-mail: sgt@belaz.minsk.by, sgtt@belaz.minsk.by
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2011Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: