Фотогалерия на информационен семинар на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” – гр. Русе, 18.10.2012 г.


Страницата е редактирана последно на: 05.12.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: