Белоруска компания обявява международен търг

Белоруската компания OJSC “Belshina” обявява международен търг за доставка на:

 

 

Описание

 

Търг № /дата

Краен срок за представяне на оферти

(по Е-mail)

Резачна машина за метални изделия  

57228-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

Машина за монтаж на селскостопански гуми с диаметър 38 инча  

57260-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

Съоръжение за производство на метални сфери с диаметър 24”-42”  

57311-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

Приложен хардуер за производство на автомобилни части  

57521-2010-E/30.11.2010

 

30.12.2010

Машина за монтаж на гуми за селскостопанска техника  

57271-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

Машина за рязане на кабели 57234-2010-E/29.11.2010 30.12.2010
Преса за вулканизация на гуми за селскостопански машини  

57293-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

Съоръжение за обработка на невулканизирани гуми  

57337-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

Съоръжение за монтаж на гуми за селскостопански машини  

57248-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

Инсталация за боядисване на гуми за селскостопански машини  

57301-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

Хидравлична вулканизираща преса  

57340-2010-E/29.11.2010

 

30.12.2010

 

Писмата за участие в търга следва да се адресират до:

 

OJSC “Belshina”
Belarus
Minsk road, Bobruisk, 213824
Тел: +375 225 411-584, 410-219, 434-142
Факс: +375 225 411-399
E-mail: belshina@belshina.biz
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2011Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: