19.11.2012 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират 4 секторни специализирани семинара в Ловеч, Велико Търново, Габрово и София


В периода 21 – 29 ноември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират четири секторни специализирани семинара в Ловеч, Велико Търново, Габрово и София.

Специализираните семинари се организират за представителите на българските малки и средни предприятия от секторите: производство на облекло, включително кожено, обработка на кожи; производство на храни; производство на машини, оборудване и домакински уреди; производство на химични и фармацевтични продукти.

По време на семинарите българските производители от съответния сектор ще се информират по теми, свързани с намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Специализираните секторни семинари ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Сектор

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

1.

Ловеч

Производство на облекло, включително кожено, обработка на кожи

21.11.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Президиум”

Конферентна зала

2.

Велико Търново

Производство на храни

27.11.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч

Хотел „Премиер”

зала Царевец

3.

Габрово

Производство на машини, оборудване и домакински уреди

28.11.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Балкан”

зала „Дружба”

4.

София

Производство на химични и фармацевтични продукти

29.11.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел  „Централ Форум”

конферентна зала № 2

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”) и ИАНМСП www.sme.government.bg (рубрики „Актуално” и „Обучения”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочените интернет страници.

Специализираните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 22.11.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube