21.11.2012 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират 4 секторни специализирани семинара във Варна, Сливен, Стара Загора и София


В периода 4 – 12 декември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират четири секторни специализирани семинара във Варна, Сливен, Стара Загора и София.

Специализираните семинари се организират за представителите на българските малки и средни предприятия от секторите: производство на превозни средства, без автомобили; производство на напитки; производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника; производство на каучук и пластмаси.

По време на семинарите българските производители от съответния сектор ще се информират по теми, свързани с намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Специализираните секторни семинари ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Сектор

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

1.

Варна

Производство на превозни средства, без автомобили

4.12.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Аква”, конферентна зала „Перла“

2.

Сливен

Производство на напитки

5.12.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Спорт Палас”, конферентна зала „Халката”

3.

Стара Загора

Производство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника

11.12.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Сити”, конферентна зала

4.

София

Производство на каучук и пластмаси

12.12.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Централ Форум”, конферентна зала № 2

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”) и ИАНМСП www.sme.government.bg (рубрики „Актуално” и „Обучения”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочените интернет страници.

Специализираните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 22.11.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube