23.11.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 23 ноември 2012 г.

 Български производители участват в търговска мисия до Прага, Чехия

 От 25 до 28 ноември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Прага, Чехия, с участието на българските предприятия от секторите химия, строителство и резервни части за автомобилната промишленост.

В състава на търговската мисия са включени представителите на 14 български предприятия:

Алтерон АДСИЦ – Варна, Авторемонтни заводи АД – Първомай, ET БЕЛЛА – Митко Георгиев – Левски, Биотал България ООД – Варна, Бул Строй Инженеринг АД – София, Джоди Трейд ООД – София, Хидрострой ООДПерник, Живел-Агро ООД – Добрич, Лемна Екоинвест България АД – Бургас, Нектон 2 ООДВарна, Проект-Строй ЕООД – Шумен, Ромтех-3ЕС ООД – Враца, Самоходов ЕООД – София, Водстрой ВТ АД – Велико Търново.

Програмата на търговската мисия до Прага включва провеждане на двустранни бизнес срещи, посещение на Технологичен център Прага и Завод за изгаряне на отпадъци Прага Малешице. Представителите на българските предприятия ще присъстват при подписването на Mеморандума за сътрудничество между ИАНМСП и Конфедерацията на индустрията на Чешката Република в Посолството на Република България в Прага.

На 27.11.2012 г. участниците в мисията ще участват в чешко-български бизнес форум, който ще бъде открит от г-н Иво Маринов, заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма на Република България, и г-н Милан Ховорка, заместник-министър на индустрията и търговията на Чешката Република. Приветственото слово към участниците във форума ще поднесе г-жа Марияна Велкова, изпълнителен директор на ИАНМСП. На българските мениджъри ще бъдат представени дейността на Министерството на околната среда на Чешката Република по програмата The Green Savings и на Конфедерацията на индустрията на Чехия, партньор на ИАНМСП при провеждането на търговската мисия и бизнес форума. Местната компания ASIO ще презентира инициативите за развитието на бизнес отношения с България.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между нашите предприятия и потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в този вид прояви води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

Търговската мисия се организира по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 23.11.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube