28.11.2012 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 28 ноември 2012 г.

 Разкриване на нови бизнес възможности във фокуса на търговската мисия на българските производители до Прага, Чехия

Представителите на 14 български компании участват в търговска мисия до Прага, Чехия, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в периода 25 – 28 ноември 2012 г.

Промоционалната проява се провежда за българските предприятия от секторите химия, строителство и резервни части за автомобилната промишленост. В състава на търговската мисия са включени представителите на следните компании: Алтерон АДСИЦ – Варна, Авторемонтни заводи АД – Първомай, ET ЕТ БЕЛЛА – Митко Георгиев – Левски, Биотал България ООДВарна, Бул Строй Инженеринг АДСофия, Джоди Трейд ООД – София, Хидрострой ООДПерник, Живел-Агро ООДДобрич, Лемна Екоинвест България АД – Бургас, Нектон 2 ООД Варна, Проект-Строй ЕООД Шумен, Ромтех-3ЕС ООД – Враца, Самоходов ЕООД – София, Водстрой ВТ АД – Велико Търново.

На 26 ноември 2012 г. участниците в търговската мисия бяха посрещнати в Технологичен център Прага, където се запознаха с неговата дейност и се информираха за съдействието, което могат да получат заинтересовани фирми, компании, частни лица при установяване на двустранни контакти. Програмата продължи с посещение на Завод за изгаряне на отпадъци Прага -Малешице, където на българските мениджъри бяха представени технологията и процесът на обработка и изгаряне, инсталации и контролни зали на завода.

Представителите на българските предприятия присъстваха на подписването на Mеморандума за сътрудничество между Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Конфедерацията на индустрията на Чешката Република в Посолството на Република България в Прага.

На 27 ноември 2012 г. г-н Иво Маринов, заместник-министър на икономиката енергетиката и туризма на Република България, и г-н Милан Ховорка, заместник-министър на индустрията и търговията на Чешката Република, откриха Чешко-български бизнес форум. Приветственото слово към участниците поднесе г-жа Марияна Велкова, изпълнителен директор на ИАНМСП. Г-жа Бланка Якубцова, заместник-директор на отдел „Международни отношения” на Конфедерацията на индустрията на Чехия, изнесе презентация за дейността на организацията. Представителят на Чешко-българската търговска камара г-н Кирил Беровски изрази готовност за съдействие на българските фирми при осъщестяване на контакти и развитие на двустранни бизнес отношения с местни компании.

В рамките на втората част на форума участниците в търговската мисия проведоха двустранни срещи с представителите на над 25 чешки фирми, с които обсъдиха възможности за постигане на търговски и инвестиционни договорености, както и за реализиране на общи проекти. Участниците в търговската мисия изразиха задоволство от професионалната организация на промоционалната проява в Чехия.

Търговската мисия се организира по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 28.11.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube