Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Кърджали, Хасково, Плевен и Видин


В периода 13-20 ноември 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” успешно проведоха 4 въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” в градовете Кърджали, Хасково, Плевен и Видин. Обученията се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент. В семинара участваха 70 представители на 63 МСП.

      

На обучението бяха подробно представени проверка на способността на фирмата за износ, анализ на външните пазари и придобиване на външнотърговски умения за представяне на продукта на външни пазари.

Най-голям интерес в дискусията бе проявен към следните теми: пазарен анализ, видове износ, начини за търсене на търговски партньори, форми на плащане в международната търговия, плащане по открита сметка, технология на външнотърговската сделка и форми на плащане.

Фотогалерия – гр. Видин, Плевен, Хасково, Кърджали

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube