Информационно – консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на ИАНМСП с обособени позиции

Прекратяване на обществената поръчка

 

Уведомление за оповестяване на ценови оферти

 

1. Решение за промяна на Методика за определяне на комплексната оценка

2. Методика-коригирана

___

1. Съобщение относно Решение за промяна

2. Решение за промяна

3. Методика-коригирана

___

1. Обявление – FED Формат | PDF

2. Решение за публикуване

3. Указания за кандидатстване

4. Методика за определяне комплексната оценка на офертите

5. Техническо задание

Образци на документи

Образец 1 – Оферта;

Образец 2 – Административни сведения;

Образец 3 – Ценова оферта;

Образец 4 – Техническо   предложение;

Образец 5 – Декларация ангажираност;

Образец 6 – Декларация екип;

Образец 7 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1; ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;

Образец 8 – Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3; ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;

Образец 9 – Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър;

Образец 10 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

Образец 11 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Образец 12 – Декларация за общия оборот за последните 3 (три) години;

Образец 13 – Списък на основни договори за услуги;

Образец 13A – Списък на договори от експерт;

Образец 14 – Банкова гаранция за участие в процедура;

Образец 15 – Банкова гаранция за изпълнение на договор;

Образец 16 – Договор позиция 1;

Образец 16A – Договор позиция 2;

Приложение към проектите на договори № 16/16а

——————————————————–

Въпроси и отговори 3

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 1

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube