Изготвяне на анализи за нуждите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

1. Публична покана – АОП формат | PDF

2. Методика за оценка

3. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Административни сведения – Образец № 1;

2. Декларация за подизпълнител – Образец № 2;

3. Списък на изпълнените от участника договори – Образец № 3;

4. Декларация за осигуряване на членове на екипа – Образец № 4;

5. Декларация за ангажираност на член от екипа – Образец № 5;

6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 6;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец № 7;
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube