ИАНМСП и БенчМарк организират 6 секторни специализирани семинара през януари


Специализираните семинари са за секторите: производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от него;   производство на електрически машини и апарати; производство на дървен материал и изделия от него, без мебели; производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на текстил и изделия от текстил; производство на метални изделия, без машини и оборудване.

Темата на семинарите е  как малките и средните предприятия от съответния сектор да намерят външен пазар за своите продукти. На семинарите ще бъдат дискутирани нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

 

Специализираните секторни семинара ще се проведат по следния график:

№  Град Дата и време на провеждане Място на провеждане Сектор  Документи
1 Пловдив 15.01.2013 г.(вторник) от 10.00 ч. Хотел „Империал”, конферентна зала „Пловдив“ Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от него Учебна програма
Регистрационна форма
2 Ловеч 16.01.2013 г.(сряда) от 10.00 ч Хотел „Президиум”, конферентна зала Производство на електрически машини и апарати Учебна програма
Регистрационна форма
3  Пазарджик 22.01.2013 г.(вторник) от 10.00 ч. Хотел „Хебър”, конферентна зала „Хебър“ Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели Учебна програма
Регистрационна форма
4  Пловдив 23.01.2013 г.(сряда) от 10.00 ч.  Хотел „Империал”, конферентна зала „Пловдив“ Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти Учебна програма
Регистрационна форма
 5. Русе 29.01.2013 г.(вторник) от 10.00 ч. Хотел „Вега”, конферентна зала Производство на текстил и изделия от текстил Учебна програма
Регистрационна форма
6  Плевен  30.01.2013 г.(сряда) от 10.00 ч. Хотел „Балкан”, конферентна зала  Производство на метални изделия, без машини и оборудване Учебна програма
Регистрационна форма

Специализираните секторни семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

          Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 04.04.2013
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube