Секторни специализирани семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Ловеч, Велико Търново, Габрово и София


В периода 21-29 ноември 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” проведоха 4 секторни специализирани семинари на тема „Как малките и средните предприятия да намерят външен пазар за своите продукти” за секторите облекло, храни, машини, химични и фармацевтични продукти.

В обученията участваха 87 представители на 73 МСП. Семинарите се проведоха в градовете Ловеч, Велико Търново, Габрово и София. Участниците се запознаха с нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Семинарите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube