Секторни специализирани семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Варна, Сливен, Стара Загора и София


Специализираните семинари са за секторите производство на превозни средства, без автомобили; производство на напитки; производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника; производство на каучук и пластмаси. Обученията се проведоха във Варна, Сливен, Стара Загора и София. Темата на семинарите бе  „Как малките и средните предприятия от съответния сектор да намерят външен пазар за своите продукти”.

Основните модули, които се дискутираха, са нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Семинарите се проведоха в периода 4-12 декември 2012 г., като участие в тях взеха 90 представители на 70 МСП. Обученията се организират от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube