10.01.2013 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират секторни специализирани семинари

в Пловдив, Ловеч, Пазарджик, Русе и Плевен


В периода 15 – 30 януари 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират секторни специализирани семинари в Пловдив, Ловеч, Пазарджик, Русе и Плевен.

Специализираните семинари се организират за представителите на българските малки и средни предприятия от секторите: производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от него; производство на електрически машини и апарати; производство на дървен материал и изделия от него, без мебели; производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на текстил и изделия от текстил; производство на метални изделия, без машини и оборудване.

По време на семинарите българските производители от съответния сектор ще се информират по теми, свързани с намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

 Специализираните секторни семинари ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Сектор

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

1.

Пловдив

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от него

15.01.2013

(вторник)

10.00 ч.

Хотел „Империал”

конферентна зала „Пловдив“

2.

Ловеч

Производство на електрически машини и апарати

16.01.2013

(сряда)

от 10.00 ч

Хотел „Президиум”

конферентна зала

3.

Пазарджик

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

22.01.2013

(вторник)

10.00 ч.

Хотел „Хебър”

конферентна зала „Хебър”

4.

Пловдив

Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти

23.01.2013

(сряда)

10.00 ч.

Хотел „Империал”

конферентна зала „Пловдив”

5.

Русе

Производство на текстил и изделия от текстил

29.01.2013

(вторник)

10.00 ч.

Хотел „Вега”

конферентна зала

6.

Плевен

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

30.01.2013

(сряда)

10.00 ч.

Хотел „Балкан”

конферентна зала

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”) и ИАНМСП www.sme.government.bg (рубрики „Актуално” и „Обучения”).

 

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочените интернет страници.

 

Специализираните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 06.03.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube