BAIT_Week 2.10 – ИТ седмица на България, 29.11.– 01.12.2010 г., гр. София

В периода 29.11.–01.12.2010 г.,в хотел „Шератон” ще се проведе специализиран форум „BAIT_Week 2.10 – ИТ седмица в България” под патронажа на министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов.

Целта на форума е да намери пресечната точка в действията на държавата, бизнеса и неправителствания сектор за преодоляване изоставането на Република България при изпълнение на европейските изисквания, заложени в програма „Програма 2020”. Фокусът ще бъде поставен върху „цифровия дневен ред на България” до 2020 г., е-управлението, е-бизнеса, е-здравеопазването, киберсигурността и присъствието на децата ни в интернет пространството.

Отделните модули на събитието са предназначени за политици, управляващи, български и чуждестранни инвеститори, като целта е да бъдат поставени основите на конструктивен „диалог на равните” – държава, бизнес и общество, за активно и реално работещо публично-частно партньорство.

На форума ще присъстват министри от кабинета, политици и управляващи, отговорни за внедряването на информационните и комуникационните технологии в живота и бизнеса.

В рамките на събитието ще бъде организиран семинар – присъствен и онлайн, за възможностите, които съвремените информационни технологии предлагат на малките и средните предприятия за тяхното развитие и интернационализация. Предвидено е организирането на двустранни срещи между български и чуждестранни фирми от ИКТ сектора за иницииране на бъдещи бизнес отношения.

За допълнителна информация и регистрация:

http://www.baitweek.eu
Страницата е редактирана последно на: 25.12.2010
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube