ИАНМСП и БенчМарк организират секторни специализирани семинари във Варна, Стара Загора и СофияВ периода 6 – 13 февруари 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират секторни специализирани семинари в градовете Варна, Стара Загора и София.

Специализираните семинари се организират за представителите на българските малки и средни предприятия от секторите: производство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии; производство на мебели; издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане.

По време на семинарите българските производители от съответния сектор ще се информират по теми, свързани с намирането на външни пазари за своите продукти. Ще се дискутират нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Специализираните секторни семинари ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Сектор

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Варна

Производство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии

06.02.2013

(сряда)

10.00 ч.

хотел „Аква”

конферентна зала „Перла”

Стара Загора

Производство на мебели

12.02.2013

(вторник)

10.00 ч.

хотел „Сити”

конферентна зала „Сити”

София

Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане

13.02.2013

(сряда)

10.00 ч.

хотел „Феста”

конферентна зала “Панорама”

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Специализираните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 04.04.2013
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube