17.01.2013 Прессъобщение

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 17 януари 2013 г.

 Върховният административен съд на Република България отмени Решението на Комисията за защита на конкуренцията и отхвърли жалбата на „Бългериан ВИП Травъл” ООД срещу Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия


 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) информира, че с Решение № 671/15.01.2013 г. Върховният административен съд на Република България отмени Решение №1101/02.10.2012г. на Комисията за защита на конкуренцията и отхвърли жалбата на „Бългериан ВИП Травъл” ООД срещу ИАНМСП.

Решението на Върховния административен съд е във връзка със съдебното производство, образувано по касационна жалба на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия против Решението на Комисията за защита на конкуренцията, касаещо проведената процедура за обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, хотелски резервации, транспорт и вътрешни трансфери.

Тръжната процедура е обявена през февруари 2012 г. Предметът на поръчката е свързан с изпълнението на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. В рамките на проекта Агенцията организира участия на представителите на българските предприятия в търговски мисии в чужбина и колективни участия в международни изложения и панаири. На участниците в търговските мисии със средствата на проекта се осигуряват: самолетен билет, трансфери, хотелско настаняване за един представител от предприятие участник, както и логистика на място.

В резултат на проведената процедура за обществена поръчка през юли 2012 г. за изпълнител е избран класирания на първо място участник – „Аргус Травъл” ЕООД. Класираният на второ място – „Бългериан Вип Травъл” ООД, обжалва решението на ИАНМСП пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). През октомври 2012 г. КЗК отмени Решението на ИАНМСП за избор на изпълнител като незаконосъобразно и върна преписката за продължаване на процедурата от етап назначаване на комисия. На свой ред, ИАНМСП в законоустановения срок обжалва постановеното от КЗК решение пред Върховен административен съд.

На 15.01.2013 г. Върховният административен съд на Република България отмени Решението на Комисията за защита на конкуренцията и отхвърли жалбата на „Бългериан ВИП Травъл” ООД срещу Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В мотивите на ВАС за отмяна на Решението на КЗК се посочва, че Комисията не само неправилно е обосновала изводи за некомпетентност на конкретен член от състава на комисията, а и не е обосновала извод за компетентността на другите членове на същата. Компетентността на привлеченият външен експерт е следвало да се обсъжда комплексно с компетентността на всички членове на комисията и като краен извод да се прецени дали състава на комисията е законосъобразен и едва тогава да ангажира изводи за законосъобразност на процедурата по проведената обществена поръчка. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.
Страницата е редактирана последно на: 07.02.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube