ИАНМСП и БенчМарк организират 3 информационни семинара през месец февруари 2013 г.


ИАНМСП и БенчМарк организират 3 информационни семинара през месец февруари 2013 г.

Темата на семинарите е  „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”. На семинарите ще бъдат представени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавните институции, възможностите за финансиране на износа и експортното застраховане.

Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 

 Град

Дата и време на провеждане

Място на провеждане

1.

Видин

26.02.2013 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

 Хотел “Нептун”

конферентна зала

2.

Монтана

27.02.2013 г.

(сряда)

от 10.00 ч

Хотел “Монтана”

конферентна зала

3.

Враца

28.02.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел “Чайка”

конферентна зала

Информационните семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 04.04.2013
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube