Международен бизнес форум „Натурална и органична козметика”, 19-20 април 2011г. в гр.Пловдив

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българска национална асоциация етерични масла парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) и подкрепата на Международната асоциация за натурални и органични козметични продукти (NATRUE) организират Международен бизнес форум на тема „Натурална и органична козметика” и провеждане на двустранни срещи в периода 19-20 април 2011г. в гр. Пловдив.

Форумът е предназначен за български МСП от козметично-парфюмерийния сектор и от сектора за производство на етерични масла. Форумът е актуален и от изключително значение предвид нагласата на потребителите в последните години и тенденциите за използването на „био”, „натурални” и „еко” сертифицирани продукти.

По статистически данни над 90% от производството на етерични масла в България е предназначено за износ, а близо 70% от производството на българска парфюмерия и козметика е предназначено за чуждестранни пазари.

Програмата на форума включва:

  • Провеждането на  B2B срещи за осъществяване на преки контакти между български МСП и техни чуждестранни партньори за производствено коопериране и обвързани сделки с цел увеличаване на българския износ за приоритетни пазари.
  • Провеждане на семинар с цел запознаване на участниците с последните научни и маркетингови тенденции в областта на производството на натурална и органична козметика, както и законовите изисквания и пеоцедури за сертифициране.

Целта на форума е да повиши познанията на българските експортно ориентирани предприятияза съвременните изисквания и нови регламенти на ЕК и съответно на европейския пазар в тази област. По този начин ще се помогне на българските производители да адаптират своите продукти към изискванията на европейския пазар,  като по този начин ще се повиши тяхната конкурентноспособност и експортни възможности.

По време на форума лекции ще изнесат Джули Тайръл, Генерален директор на NATRUE, Мишел Пфайфър, Главен изпълнителен директор на Pfeiffer Consulting GmbH и  Дороти Стъмпф, LMC Service GmbH.

Своето учстие във форума са заявили над 60 представители на фирми от страната и чужбина.
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube