„Почистване на работни и сервизни помещения и доставка на хигиенни материали за ИАНМСП” с две обособени позиции

1. Публична покана – АОП Формат | PDF

2. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №1;

3. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №2;

4. Образец – Техническо предложение №1;

5. Образец – Техническо предложение №2;

——————————————————–

Въпроси и отговори

1 Отговор на въпрос

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: