20.02.2013 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират информационни семинари

във Видин, Монтана, Враца и Шумен


В периода 26 феврураи – 5 март 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират информационни семинари в градовете Видин, Монтана, Враца и Шумен.

По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции.

 Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Видин

26.02.2013

(вторник)

10.00 ч.

хотел „Нептун”

конферентна зала

Монтана

27.02.2013

(сряда)

10.00 ч

хотел „Монтана”

конферентна зала

Враца

28.02.2013

(четвъртък)

10.00 ч.

хотел „Чайка”

конферентна зала

Шумен

5.03.2013

(вторник)

10.00 ч.

хотел „Контеса”

конферентна зала

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 20.02.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube