Секторни специализирани семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Пловдив, Русе и Плевен


Семинарите се организират от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Специализираните семинари са за секторите производство на: медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; текстил и изделия от текстил; метални изделия, без машини и оборудване. Темата на семинарите бе  „Как малките и средните предприятия от съответния сектор да намерят външен пазар за своите продукти”.

Основните модули на обученията са нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Семинарите се проведоха в периода 23-30 януари 2013 г. в градовете Пловдив, Русе и Плевен, като участие в тях взеха 58 представители на 46 МСП. Основните теми, които бяха обект на дискусии сред участниците, са нормативна база за внос на стоки от съответния сектор в трети страни; изисквания за опаковане и етикетиране на стоките, подготовка за водене на преговори с чужди партньори и за участие в международни изложби и панаири.

 

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube