ИАНМСП и БенчМарк организират 6 въвеждащи обучения през месец март


През м. март 2013 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират шест въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит.  Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

Малките и средните предприятия ще получат подробна информация по следните теми – управление на човешки ресурси, производствен капацитет и финансова стабилност; конкурентоспособност на продуктите; маркетингова политика на фирмата; определяне на подходящ пазар за износ на продукта и техники на ефективно опериране на международните пазари.

     Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

1.

Кърджали

12.03.2013 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Арпезос”, конферентна зала

2.

Хасково

13.03.2013 г.

(сряда)

от 10.00 ч

Хотел „Родопи”, конферентна зала

3.

Габрово

14.03.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Балкан”, конферентна зала „Дружба”

4.

Добрич

19.03.2013 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Изида”, конферентна зала „Добрич”

5.

Силистра

20.03.2013 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Дръстър”, конферентна зала

6.

Разград

21.03.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Централ”, конферентна зала

Въвеждащите обучения се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”). Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 04.04.2013
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube