4.03.2013 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират информационни семинари

в Търговище, Велико Търново, Ямбол, Сливен, Стара Загора


В периода 6 – 28 март 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират информационни семинари в градовете Търговище, Велико Търново, Ямбол, Сливен, Стара Загора.

По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции.

 Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Търговище

6.03.2013 г.

(сряда)

10.00 ч

хотел „Идол”

конферентна зала

Велико Търново

7.03.2013 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

хотел „Премиер”

конферентна зала „Царевец“

Ямбол

26.03.2013 г.

(вторник)

10.00 ч.

хотел „Кабиле”

конферентна зала

Сливен

27.03.2013 г.

(сряда)

10.00 ч.

хотел „Спорт Палас”

конферентна зала „Халката“

Стара Загора

28.03.2013 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

хотел „Сити”

конферентна зала

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 04.03.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube