5.03.2013 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират серия въвеждащи обучения

за повишаване на експортния потенциал на българските МСП


В периода 12 – 21 март 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Те ще се проведат в градовете Кърджали, Хасково, Габрово, Добрич, Силистра, Разград.

Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

 Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Кърджали

12.03.2013 г.

(вторник)

10.00 ч.

хотел „Арпезос”

конферентна зала

Хасково

13.03.2013 г.

(сряда)

10.00 ч.

хотел „Родопи”

конферентна зала

Габрово

14.03.2013 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

хотел „Балкан”

конферентна зала „Дружба”

Добрич

19.03.2013 г.

(вторник)

10.00 ч.

хотел „Изида”

конферентна зала „Добрич”

Силистра

20.03.2013 г.

(сряда)

10.00 ч.

хотел „Дръстър”

конферентна зала

Разград

21.03.2013 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

хотел „Централ”

конферентна зала

Участието в обученията е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в обученията следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 05.03.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube