Информационни семинари във Видин, Монтана и Враца


Семинарите се организират от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк–БИФ” по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който агенцията е институционален бенефициент. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

Обученията се проведоха в периода 26-28 февруари 2013 г. в градовете Видин, Монтана и Враца, като темата на информационните семинари е „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”.

Участие в семинарите взеха 57 представители на 50 МСП, които се запознаха с инструментите за насърчаване на износа, предлагани от държавни и частни институции, с предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП за насърчаване на експорта на българските МСП и с възможностите за финансиране на износа на МСП и за неговото застраховане.

Интерес по време на дискусиите предизвикаха следните теми: предимства и недостатъци на банковото кредитиране при експортна дейност, възможности за застраховане на износа, информационни портали, условия за участие на МСП в търговски мисии и подкрепа за колективни участия в панаири.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube