Информационни семинари в Шумен, Търговище и Велико Търново


В периода 5-7 март 2013 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк–БИФ” организираха информационни семинари в градовете Шумен, Търговище и Велико Търново на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”.

Семинарите се организират по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който агенцията е институционален бенефициент. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

Участие в семинарите взеха 76 представители на 68 МСП.

Интерес по време на дискусиите предизвикаха следните теми: характеристики на факторинга; условия за участие и документи, даващи предимство при класирането на фирмите в организираните от ИАНМСП търговски мисии и национални щандове на международни изложби и панаири.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube