Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Кърджали, Хасково и Габрово


В периода 12-14 март 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк–БИФ” успешно проведоха 3 въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти” в градовете Кърджали, Хасково и Габрово. Въвеждащите обучения се организират по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” .

В обучението участваха 53 представители на 47 МСП, които обогатиха познанията си за осъществяване на износ в следните аспекти: управление на човешки ресурси, производствен капацитет и финансова стабилност; определяне на подходящ пазар за износ на продукта; техники на ефективно опериране на международния пазар; експортен план за действие.

Най-голям интерес в дискусията бе проявен към следните теми: управление на човешките ресурси, маркетингова политика на фирмата, планиране на продажбите, канали за дистрибуция, техники за ефективно опериране на международните пазари.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube