ИАНМСП и БенчМарк организират 3 информационни семинара през април


През м. април 2013 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират 3 информационни семинара на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”. На семинарите ще бъдат дискутирани инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции. Ще бъдат представени дейности на ИАНМСП за насърчаване на експорта на българските МСП. Експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Ще бъдат дискутирани и възможностите за финансиране на износа на МСП и за неговото застраховане, представени от експерти на Българската агенция за експортно застраховане.

Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

1.

Смолян

2.04.2013 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел “Кипарис Алфа”, конферентна зала

2.

Пазарджик

3.04.2013 г.

(сряда)

от 10.00 ч

Хотел “Хебър”, конферентна зала

3.

Ловеч

4.04.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел “Лиани”, конферентна зала

Информационните семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

            Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

          Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”). Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.

          За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 25.02.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube