28.03.2013 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират информационни семинари

в Смолян, Пазарджик и Ловеч


В периода 2 – 4 април 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират информационни семинари в градовете Смолян, Пазарджик и Ловеч.

По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции. На участниците ще бъдат представени дейности на ИАНМСП за насърчаване на експорта на българските МСП. Експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. В програмата на семинарите са включени и теми за възможностите за финансиране на износа на МСП и за неговото застраховане, представени от експерти на Българската агенция за експортно застраховане.

Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Смолян

2.04.2013 г.

(вторник)

10.00 ч

хотел „Кипарис Алфа“

конферентна зала

Пазарджик

3.04.2013 г.

(сряда)

10.00 ч.

хотел „Хебър“

конферентна зала

Ловеч

4.04.2013 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

хотел „Лиани“

конферентна зала

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 29.03.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube