Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Добрич, Силистра и Разград


Въвеждащите обучения се проведоха в периода 19-21 март 2013 г. в градовете Добрич, Силистра и Разград. Организират се от  ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк–БИФ”. Темата на въвеждащите обучения е „Как да сме успешни при износа на своите продукти”, като се разглеждат следните модули: управление на човешки ресурси, производствен капацитет и финансова стабилност; определяне на подходящ пазар за износ на продукта; техники на ефективно опериране на международния пазар; експортен план за действие.

Семинарите се организират по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” .

В обучението участваха 55 представители на 45 МСП. Най-голям интерес в дискусията бе проявен към следните теми: определяне на пазарна цена, анализ на продажбите, управление на човешките ресурси, финансова стабилност.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube