Информационни семинари в Ямбол, Сливен и Стара Загора


Информационните семинари се организират от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк–БИФ” по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който агенцията е институционален бенефициент Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

Обученията се проведоха в периода 26-28 март 2013 г. в градовете Ямбол, Сливен и Стара Загора на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”. Участие взеха 59 представители на 54 МСП.

Интерес по време на дискусиите предизвикаха следните теми: условия за участие и документи, даващи предимство при класирането на фирмите в организираните от ИАНМСП търговски мисии и национални щандове на международни изложби и панаири; предимства и недостатъци на факторинга и банковия кредит; фирмена регистрация на Националния експортен портал.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube