Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и предоставяне на фиксирани телефонни услуги от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

Съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

1. Решение за откриване на процедура за възлагане обществена поръчка (по образец):

(електронен вариант) – FED;
PDF;
2. Обявление за обществена поръчка – (електронен вариант) – FED;

3. Документация за възлагане на обществена поръчка – PDF;

4. Образци на документи – RAR;

5. Списък на сим картите на ИАНМСП – PDF;

6. Справка за трафика на фиксираните номера на ИАНМСП;
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube