Представителите на около 90 фирми от България, Румъния и Македония взеха участие в бизнес форум, организиран от ИАНМСППредставителите на около 90 компании от България, Румъния и Македония взеха участие в бизнес форум в София, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.

В приветственото си слово към участниците заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-жа Виолета Лорер подчерта, че Македония и Румъния са традиционни икономически партньори на България, като нов тласък в развитието на отношенията между бизнеса в региона би могло да даде производството на високотехнологични стоки.

С провеждането на бизнес форума се цели осигуряване на възможности за създаване на преки бизнес контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри производствени и търговски практики.

Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Никола Стоянов обърна внимание върху необходимостта нашите страни да търсят експортни възможности за балансиране и увеличаване на двустранния стокообмен, чрез насърчаване на преките контакти между български, румънски и македонски фирми и бизнес-партньори. Той подчерта, че организираният от ИАНМСП форум е израз на стремежа на страните ни към задълбочаване на балканското търговско-икономическо сътрудничество. „Затова днес предоставяме възможност на фирми от хранително-вкусовата, химическата, текстилната промишленост и строителство, на производители на вина, напитки и автомобилни части да установят връзки, да намерят своите общи интереси и да поставят началото на дългосрочно бизнес сътрудничество”, заяви Стоянов на отриването на международния форум.

Посланикът на Македония в България н.пр. Благой Ханджийски в словото си подчерта, че в трудните времена, в които живеем вече няколко години, обединяването на силите, опитът и знанията на всички факти е не само необходимо, но и безалтернативно. Като пример за добрите взаимоотношения между България и съседна Македония посланикът посочи политиката на плоски и ниски данъци, либерализацията на визовия режим и изграждането на пътни участъци от българска и македонска страна. Ханджийски заяви, че е благодарен на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, заради това че помага с ноу хау на своите македонски колеги от съответните институции.

„България и Македония имат потенциал да увеличат стокообмена си през следващите четири години от сегашните 600 млн.евро до 2 милиарда евро и да постигнат средногодишен ръст на туризма от 10 – 15 на сто”, заяви председателят на Македонско-българската стопанска камара Зоре Темелковски. Той поясни, че условията за постигане на този чувствителен растеж в икономическите отношения е развитието на инфраструктурните проекти, както и активността на деловите среди от двете държави.

От страна на Посолството на Румъния в София приветствието към участниците поднесе г-н Сорин Тоадер, търговски съветник в дипломатическата мисия.

В рамките на втората част на форума се проведоха В2В срещи, на които представителите на фирми от трите държави презентираха своята дейност, обсъждаха условия за съвместна дейност и сключване на договори.

   

Международният българо-румъно-македонски бизнес форум се проведе в изпълнение на дейност 5.Б. на проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Провеждането на промоционалната проява е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Страницата е редактирана последно на: 10.04.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube