Проекти с българско участие за Десета конкурсна сесия по програма „Евростарс“

Проекти с българско участие за Десета конкурсна сесия по програма „Евростарс“

На 04.04.2013 г., 20:00 ч. (централно европейско време) Секретариатът на инициативата ЕВРИКА приключи набирането на проектни предложения в рамките на Десета конкурсна сесия по програма „Евростарс” . Общо дeвет са подадените проектни предложения с българско участие по програмата, главно в областта на информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, енергетиката, електрониката, промишленото производство и транспорта. По данни на Секретариата на Еврика в Десета конкурсна сесия на „Евростарс” българските участници се кооперират главно с организации от Австрия, Германия, Дания, Швейцария. Българските кандидати по програмата си сътрудничат още с Румъния, Испания, Англия, Полша, Холандия и Финландия.

Проектите, в които водещо МСП е българско предприятие, съставляват 33 %  от получените проектни предложения с българско участие. 75 % от българските организации, кандидатствали по програмата, са малки и средни предприятия в сферата на научно-изследователската и развойната дейност; в проектите участват също така научно-изследователски институти и университети.

Очаква се през м. август 2013 г. да бъдат обявени резултатите с одобрените от Групата на високо равнище на програма „Евростарс” проекти с българско участие. Одобрените български участници ще бъдат поканени от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия да подадат заявления за получаване на финансиране в съответствие с националните правила и процедури. След като страните-членки на инициативата обявят възможностите си за финансиране, всяка държава ще субсидира допустимите проекти и бенефициенти в рамките на програма „Евростарс”. Финансирането на българските участници по тази Програма се реализира, съгласно Правилата за управление на средствата на Националния Иновационен Фонд.

Предстои нов програмен период по съвместната европейска програма – „Евростарс II” (2014-2020). ИАНМСП своевременно ще публикува новите изисквания и условия за кандидатстване, приложими за „Евростарс II“.

Контакти:

ИАНМСП – България
Богдана Ваташка-Анави – НПК
Светлана Евгениева – НПК

Тел.
тел. +35929407944; +35929407951
e-mail:
b.vatashka@sme.government.bg
s.evgenieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 12.04.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube