Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Кюстендил, Перник и София


В периода 16-18 април 2013 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк–БИФ” проведоха три въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти” в градовете Кюстендил, Перник и София. В рамките на обученията бяха разгледани следните модули: управление на човешки ресурси, производствен капацитет и финансова стабилност; определяне на подходящ пазар за износ на продукта; техники на ефективно опериране на международния пазар; експортен план за действие.

Семинарите се организират по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” .

В обученията участваха 29 представители на 23 МСП. Най-голям интерес в дискусията бе проявен към следните теми: финансова стабилност на фирмата, маркетингова политика, планиране на продажбите, техники за ефективно опериране на международните пазари, канали за дистрибуция и логистика.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube