Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Видин, Монтана и Враца


Въвеждащите обучения се проведоха в периода 9-11 април 2012 г.  на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти”. Семинарите се организират от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк–БИФ” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който агенцията е институционален бенефициент. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” .

            В обученията участваха 51 представители на 45 МСП, които обогатиха познанията си за осъществяване на износ в следните аспекти: управление на човешки ресурси, производствен капацитет и финансова стабилност; определяне на подходящ пазар за износ на продукта; техники на ефективно опериране на международния пазар; експортен план за действие.

         Най-голям интерес в дискусията бе проявен към следните теми: маркетингова политика на фирмата; техники за ефективно опериране на международния пазар; управление на човешките ресурси, анализ на продажбите, избор на подходящ пазар и промоция на продуктите.

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube