Информация за регистрация на представителствата на чуждестранни юридически лица от държавите-членки на EС в Република Хърватия

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) постъпи информация относно регистрация на представителствата на чуждестранни юридически лица от държавите-членки на EС в Република Хърватия.

Съгласно информация от Министерство на външните работи и европейските въпроси и Министерство на икономиката на Хърватия, от датата на присъединяване на страната към ЕС (01.07.2013 г.) представителствата на чуждестранни юридически лица от държавите-членки на съюза няма да са длъжни да се регистрират като такива. За да продължат дейността си на хърватския пазар, вече регистрираните представителства трябва да бъдат преобразувани и регистрирани като клонове, дъщерни дружества или фирми.

Приложение
Страницата е редактирана последно на: 30.04.2013Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: