ИАНМСП удължава срока до 12.05.2013 г. за кандидатстване на националния щанд в Mеждународната специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2013, провеждаща се в периода 05-09.10.2013 г., Кьолн, Германия


 

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Международнатаспециализирана изложба  за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2013, провеждаща се в периода 05-09.10.2013 г., Кьолн, Германия.

 ANUGA е най-голямaтa в света международна изложба специализирана в областта на хранително-вкусовата промишленост, която се провежда веднъж на две години от 1924 г.и се организира от  Koelnmesse GmbH. На изданието през 2011 г. участие са взели 6 409 изложителя от 97 страни на изложбена площ от 262 000 кв.м., като посетителите са над 154 516.

 Основните представени сектори в изложбата са разделени в различни палати на изложбения комплекс, както следва:

      Деликатеснихрани;

      Напитки;

      Месо и месни продукти;

      Замразени храни;

      Пресни храни;

      Млечни продукти;

      Тестени изделия и топли напитки;

      Биохрани;

      Технологии за продажби на дребно;

      Услуги в областта на ХВП;

 Традиционно ИАНМСП организира национални щандове в палата ANUGA FINE FOOD, като на таз годишното издание се предвижда да се организира също и български щанд в АNUGA ORGANIC.

 ИАНМСП организира участието на български фирми на АNUGA 2013, при следните условия:

 Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

 Фирмите, участници в Международната специализирана изложба АNUGA 2013, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

 Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

 Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие:

 Отчитането на резултатите от организираните промоционални мероприятия е строго обвързано с индикаторите за измерване изпълнението на дейността на ИАНМСП. Това налага предварителна детайлна обосновка на селектираните за участие български предприятия (на база заявка/договор и приложени писмени документи, доказващи изложените в заявката/договор обстоятелства).

 След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

 За допълнителна информация можете да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg.

 При интерес от Ваша страна, в срок до 12.05.2013 г. предприятието може да подаде по e-mail изискуемите документи, като до 15.05.2013 г. е задължително същите да се получат и на хартиен носител в ИАНМСП.

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube