Информационни семинари в Смолян, Пазарджик и Ловеч

В периода 2-4 април 2013 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк–БИФ” организираха 3 информационни семинара на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”. Обученията се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който агенцията е институционален бенефициент. Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

По време на обученията в градовете Смолян, Пазарджик и Ловеч участваха 73 представители на 65 МСП.

Интерес основно предизвикаха темите по участие на МСП в организираните от ИАНМСП промоционални прояви в чужбина – търговски мисии и междунородни изложби, както и предимства и недостатъци на факторинга.

 
Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube