Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 20122013 г.
Страницата е редактирана последно на: 13.06.2013

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: