Българо-китайски бизнес форум в София, проведен на 1 юли 2013 г.

На 1 юли 2013 г. от 09.30 ч. в хотел „Шератон”, София, се проведе Търговско-икономически форум България – Китай (Тиендзин), организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Във форума взеха участие над 150 български и 29 китайски компании от секторите: земеделие и храни, химическа и фармацевтична промишленост, електроника и електротехника, машиностроене, металургия, търговия, логистика и др.

Събитието беше открито от г-н Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката. В своето приветствено слово той отбеляза, че Китай се нарежда на второ място след Турция като експортен партньор на България извън страните от ЕС. Министър Стойнев представи пред китайските фирми предимствата на България като инвестиционна дестинация и припомни, че като член на ЕС страната ни предоставя безпрепятствен и безмитен достъп до общия пазар на Съюза за китайските стоки и продукти и за бизнес контакти с други страни от Общността. Със свои презентации в официалната част се включиха г-н Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции и г-н Валери Андреев, изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони”.

В рамките на форума, Агенцията организира делови бизнес срещи между над 200 участници, представители на български и китайски фирми, по време на които се разкриха възможности за създаване на преки контакти между българските предприятия и потенциалните партньори от Китай за производствено коопериране, за увеличаване обема на българския износ, за обмен на добри производствени и търговски практики и др.

След форума, голяма част от българските и китайските фирми изразиха своята удовлетвореност от създадените контакти, който оценяват като добра основа за бъдещо ползотворно сътрудничество.
Страницата е редактирана последно на: 03.07.2013

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: