Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната

До участниците в обществената поръчка, относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

1. Решение за откриване на процедура за възлагане обществена поръчка – (по електронен образец) | PDF

2. Обявление за обществена поръчка

3. Техническо задание

4. Методика за избор на изпълнител

5. Указания за участие в открита процедура по ЗОП

6. Образци на документи – ZIP

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube